Güzellik

ZEKÂ TESTİ

Zeka testi

Kavramlar arasındaki soyut ve somut bağlantıları kavrayabilme ve muhakeme etme yeteneği zekânın kısaca tanımıdır. Sözel algılama, sayısal yetenek, algılamadaki hız, işitme ve görmede belleğe alma, mantık yürütebilme durumlarının bütününde zekânın sınırları ortaya çıkar. Beynin tam olarak nasıl çalıştığı çözülebilmiş değil, nöron denilen beyin sinir hücrelerinde sinyaller çok karışık kimyasal titreşimlerle zincirleme şekilde iletilmesidir. Zekânın kalıtımsal olduğu son derece belirgindir. Çevreninde zekâ üzerinde katkısı vardır. Tek yumurta ikizleri üzerinde yapılan çalışmalarda farklı çevrelerde yetişmelerinin çevreye bağlı olarak zekâ seviyelerinde farklılık oluşturduğu görülmüştür. Benzer etki çift yumurta ikizleri üzerinde yapılmış aynı çevrede yaşayan ikiz bireylerin benzer zeka özellikleri gösterdiği anlaşılmıştır. Bireyin kişilik yapısı oluşurken yaşadığı çevreden etkilenir. Ortalama zekâ 100 olarak düşünülürse 130 zekâ seviyesi üstün zekâlı, 70 geri zekâya karşılık gelmektedir. Zekâ seviyesi ölçülürken bir takım sorular sorulur. Testin sonuçları aynı soruların sorulduğu yaş gruplarıyla karşılaştırılır. Puanların toplamı hangi yaş grubuna aitse kişinin IQ su o gruba aittir. Bu test Binet Testi olarak bilinir. Bu yöntem aynı yaştaki çocuklarda verimli sonuçlar doğursa da farklı yaşlardaki çocukların zekâ yaşlarını karşılaştırmada sorun yaratmıştır.

YAŞAM TARZININ ETKİSİ

Yaşam tarzımız yani beslenmemiz, çalışma tarzımız, sosyal hayatımızda neler yaptığımız kısaca her şey zekâyı etkiler. Uyuşturucu madde kullanımı, sigara ve alkol, sağlıksız beslenme, asosyal yaşam tarzı, üretken olmayan etkileşimsiz yaşam zekâyı gerileten unsurlardır.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu